top of page
SCHOOLKOSTEN
Algemeen

Studeren aan het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is gratis. Er wordt dus geen inschrijvings- of schoolgeld gevraagd.
Wel moet de leerling rekening houden met enkele onkosten, die we zo laag mogelijk trachten te houden.
Na overleg binnen de schoolraad bepalen de inrichtende machten de lijst van bijdragen die aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend. Deze regeling wordt schriftelijk aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen meegedeeld.


In sommige gevallen komt men in aanmerking voor een studietoelage van de overheid ter ondersteuning.

Huur

- de persoonlijke kluisjes (niet verplicht: €25 huur + €10  aankoop hangslotje)

Aankoop

- leerwerkboeken (de leerlingen schrijven er immers in en dus zijn ze slechts éénmalig bruikbaar) via de firma Iddink
- het T-shirt voor de lessen L.O.
- fotokopieën
- materiaal voor het vak techniek
- tekenblok voor het vak plastische opvoeding
- vakgebonden tijdschriften (bv. ‘Prik’ voor het vak niet-confessionele zedenleer)
- leerlingenkaart
- …
 

Het spreekt vanzelf dat er van de vooropgestelde lijst met boeken en werkschriften niet kan worden afgeweken.
In de loop van het schooljaar zijn er bovendien voor elke klas één of meer buitenschoolse activiteiten voorzien. De inhoud ervan sluit steeds aan bij het leerprogramma. Deelnemen is dan ook vanzelfsprekend (zie schoolreglement).
Uiteraard proberen we ook die kosten zo laag mogelijk te houden. Bij problemen met betaling kunnen ouders steeds contact opnemen met de directie.

Kostenraming:

Om voor u als ouder een zekere inschatting wat betreft de kosten gedurende een schooljaar, maken we een kostenraming. We willen beklemtonen dat het hier om een (vrij nauwkeurige) raming gaat en dat een aantal van de erin opgenomen items toch soms aan niet te voorspellen schommeling onderhevig zijn. De uiteindelijke schoolfactuur kan op die manier nog enigszins afwijken van deze ramingen.
U vindt de raming hier in het schoolreglement.

Handboeken

De nodige handboeken (leerboeken) worden gewoonlijk besteld via de firma Studieshop, voor de start van het schooljaar. U krijgt daar bij inschrijving informatie over, zodat u het correcte boekenpakket, op basis van studiekeuze kan selecteren.
Omdat de werkboeken die door de leerlingen zullen worden gebruikt, slecht éénmalig kunnen worden ingevuld, dienen deze wel te worden aangekocht.
Meer info over te te verwachten kostprijs voor handboeken en werkschriften vindt u hier in het schoolreglement.

bottom of page