top of page
1STE GRAAD

Op GO! scholencampus Voskenslaan kan je al vanaf de eerste graad terecht voor secundair onderwijs op hoog niveau. De eerste graad A-stroom van GO! middenschool Voskenslaan staat garant voor een degelijke voorbereiding op de tweede en derde graad van atheneum Voskenslaan.

1ste leerjaar

In het eerste leerjaar A bestaat het basispakket uit 27 lesuren en bevinden zich 5 van de 32 lesuren per week in het keuzepakket.
 Binnen dat keuzepakket verzamelen wij een aantal vakken/cursussen die voor een stukje kunnen voorbereiden op een van de basisopties die kunnen worden gekozen in ons tweede leerjaar A. Toch is dat niet altijd een voorwaarde. Dat geldt eigenlijk enkel en vooral voor de optie Latijn, omdat het volgen van de basisoptie klassieke talen in 2A zonder reeds in 1A Latijn te hebben gevolgd, eigenlijk niet mogelijk is.
Bekijk de brochure.


* bij de studiekeuze Latijn wordt de basisvorming Frans gerealiseerd in 3 uur.

* P = eindtermen worden behaald via projectwerk
 

2de leerjaar

In het tweede leerjaar A bestaat het basispakket uit 25 lesuren en horen 5 van de 32 lesuren per week tot een vast pakket in een te kiezen basisoptie. In het differentiatiepakket bevinden zich daar bovenop dan nog 2 lesuren. Op onze school bieden wij de basisopties klassieke talen, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie, STEM-wetenschappen, sport en topsport aan. Binnen die opties kan je een aantal specifieke keuzes maken. Vanaf het tweede leerjaar zit daar ook de optie bij om te kiezen voor een CLIL-variant van bepaalde vakken. Zo kan je een zaakvak in een moderne vreemde taal volgen. Een uitdagende keuze, goed voor je taalontwikkeling. In onze eerste graad is dat steeds in de Franse taal.

bottom of page