top of page
LEERLINGENRAAD
Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan, niet in het minst voor onze leerlingen. Het is immers 'hun school':
- De leerlingenraad : een representatie van de leerlingenpopulatie verkozen door en onder de leerlingen.

bottom of page