top of page
MIJN SCHOOL, MIJN KEUZE, MIJN TOEKOMST

Mijn school

Een kind dat zich goed in zijn vel voelt, is zonder meer een betere student. Het zet ons ertoe aan om ervoor te zorgen dat Middenschool Voskenslaan voor iedereen die er dagelijks vertoeft, aanvoelt als ‘mijn school’. In ons eerste leerjaar is er daarvoor zelfs specifieke aandacht binnen het vak studieatelier. Voel je goed in je vel, voel je goed in je klas, voel je goed in ‘jouw school’.

 

Mijn keuze

Onze « missie » houdt een blijvend streven in naar het begeleiden van zoveel mogelijk jongeren naar een A-attest op het einde van de eerste graad. Een duidelijke doelstelling die niet in de weg staat dat we elk kind met elk van zijn of haar vaardigheden willen begeleiden en na evaluatie zo goed mogelijk oriënteren. De juiste keuze leren maken. Op naar steeds steviger in de ‘leer-schoenen’. En dat is ook nodig.

 

Mijn toekomst

Want campus Voskenslaan staat gekend als een school die voorbereidt op verder studeren in hoger onderwijs of universiteit en die daarbij de lat hoog durft te leggen. Daarom zetten we van bij het begin hard in op schoolloopbaan-begeleiding. We geloven immers dat onze leerlingen doelgericht kiezen voor onze campus en ondersteunen het engagement dat zij zo opnemen voor hun studies.

High hopes

Just what makes that little old ant
Think he'll move that rubber tree plant

Anyone knows an ant, can’t

Move a rubber tree plant 

Op onze school streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben wij daarom oog voor de creatieve ontwikkeling, het respect hebben voor elkaar, het leren samenwerken, solidariteit ontwikkelen, het zich correct kunnen bewegen binnen een maatschappelijke context, het rekening houden met de ander ... 
Het betekent ook dat wij gerechtvaardigd hoge verwachtingen koesteren voor onze leerlingen en er omgekeerd ook van uitgaan dat zij voor zichzelf hoge verwachtingen hebben. Yes, we can!

bottom of page