• 1A - basispakket schooljaar 2018-2019 - 28u**

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 4
  Engels 2
  geschiedenis 1
  aardrijkskunde 2
  wiskunde 5
  natuurwetenschappen 1
  artistieke opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding (niet voor de optie topsport) 2
  techniek 2
  studieatelier* 1

  * Voor elke leerling wordt aan het basispakket een uurtje studieatelier toegevoegd. (27 + 1)

  ** In het schooljaar 2019-2020 gaat met de start van de onderwijshervorming een aanpassing aan de bovenstaande lessentabel en de mogelijke studiekeuzes op onze school in voege. Meer informatie daarover op onze infoavonden en binnenkort op deze website.
 • 1A - studiekeuzes schooljaar 2018-2019 - 4u**

  Vier lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Vak Aantal lesuren per week
  Latijn 4
  Latijn
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  2
  2
  Latijn
  ICT
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  lichamelijke opvoeding
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  ICT
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  artistieke opvoeding 4
  seminarie voetbal*
  4
  topsport*
  4
  * voetbal - je neemt deel aan een instaptest / je dient lid zijn van een KBVB club
  * topsport - enkel voor leerlingen met een topsportstatuut van de overeenkomstige federatie

  ** In het schooljaar 2019-2020 gaat met de start van de onderwijshervorming een aanpassing aan de bovenstaande lessentabel en de mogelijke studiekeuzes op onze school in voege. Meer informatie daarover op onze infoavonden en binnenkort op deze website.
 • 2A - basispakket - 26u

  De leerlingen van het tweede leerjaar hebben 32 lesuren per week; daarvan zijn er 26 uren gemeenschappelijk:

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 3
  Engels 2
  geschiedenis 2
  aardrijkskunde 1
  wiskunde 4
  natuurwetenschappen 2
  plastische opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding* 2
  techniek 2
  *niet voor de optie topsport
 • 2A - studiekeuzes - 6u

  Na het eerste leerjaar wordt reeds een niet-bindende keuze gemaakt, in onze school namelijk de opties Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en topsport.

  Zes lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Optie Bestaat uit Aantal lesuren per week
  Latijn Latijn
  wetenschappelijk werk
  4
  2
  Latijn - Grieks
  Latijn
  Grieks
  4
  2
  Moderne wetenschappen
  (met taalsteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  2

  Moderne wetenschappen
  (met sport)

  wetenschappelijk werk
  economie
  sportactiviteit
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en wiskundesteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  wiskundesteun
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met wiskundesteun en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  wiskundesteun
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT*)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en dactylografie)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  dactylografie
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met voetbal)
  wetenschappelijk werk
  economie
  seminarie voetbal
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met artistieke opvoeding)
  wetenschappelijk werk
  economie
  artistieke opvoeding
  2
  2
  2
  Topsport Topsport
  6u optioneel + 2u L.O.

  8

  * indien in het eerste leerjaar reeds ICT gevolgd werd is dit een voordeel, maar geen noodzaak