• 1A - basispakket - 28u

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 4
  Engels 2
  geschiedenis 1
  aardrijkskunde 2
  wiskunde 5
  natuurwetenschappen 1
  artistieke opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding (niet voor de optie topsport) 2
  techniek 2
  studieatelier* 1

  * Voor elke leerling wordt aan het basispakket een uurtje studieatelier toegevoegd. (27 + 1)
 • 1A - studiekeuzes - 4u

  Vier lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Vak Aantal lesuren per week
  Latijn 4
  Latijn
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  2
  2
  Latijn
  ICT
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  lichamelijke opvoeding
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  ICT
  2
  2
  wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  artistieke opvoeding 4
  seminarie voetbal*
  4
  topsport*
  4
  * voetbal - je neemt deel aan een instaptest / je dient lid zijn van een KBVB club
  * topsport - enkel voor leerlingen met een topsportstatuut van de overeenkomstige federatie
 • 2A - basispakket - 26u

  De leerlingen van het tweede leerjaar hebben 32 lesuren per week; daarvan zijn er 26 uren gemeenschappelijk:

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 3
  Engels 2
  geschiedenis 2
  aardrijkskunde 1
  wiskunde 4
  natuurwetenschappen 2
  plastische opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding* 2
  techniek 2
  *niet voor de optie topsport
 • 2A - studiekeuzes - 6u

  Na het eerste leerjaar wordt reeds een niet-bindende keuze gemaakt, in onze school namelijk de opties Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en topsport.

  Zes lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Optie Bestaat uit Aantal lesuren per week
  Latijn Latijn
  wetenschappelijk werk
  4
  2
  Latijn - Grieks
  Latijn
  Grieks
  4
  2
  Moderne wetenschappen
  (met taalsteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  2

  Moderne wetenschappen
  (met sport)

  wetenschappelijk werk
  economie
  sportactiviteit
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en wiskundesteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  wiskundesteun
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met wiskundesteun en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  wiskundesteun
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT*)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en dactylografie)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  dactylografie
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met voetbal)
  wetenschappelijk werk
  economie
  seminarie voetbal
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met artistieke opvoeding)
  wetenschappelijk werk
  economie
  artistieke opvoeding
  2
  2
  2
  Topsport Topsport
  6u optioneel + 2u L.O.

  8

  * indien in het eerste leerjaar reeds ICT gevolgd werd is dit een voordeel, maar geen noodzaak