• NEW - 1A - basispakket schooljaar 2019-2020 - 28u**

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 4/5
  Frans 3/4
  Engels 2
  geschiedenis 1
  aardrijkskunde 2
  wiskunde 4/5
  natuurwetenschappen 1
  artistieke opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding (niet voor de optie topsport) 2/3
  techniek 2
  studieatelier* 3/1

  * Voor elke leerling wordt aan het basispakket een uurtje studieatelier toegevoegd. (27 + 1)
  In het eerste semester wordt dit vanaf 2019 uitgebreid tot 3 lesuren in het
  eerste semester.
  ** In het schooljaar 2019-2020 wordt met de start van de modernisering van het secundair
  onderwijs een lichte aanpassing aan de lessentabellen doorgevoerd. De klemtoon van de
  modernisering ligt voor onze school op de aangepaste leerdoelen (en gekoppelde inhouden)
  en op een enigszins gewijzigde aanpak en didactiek. Daarbij is er bijzonder veel aandacht voor
  volgende krachtlijnen: 1° samenhang in het leren en 2° eigenaarschap van het leren.
 • NEW - 1A - studiekeuzes schooljaar 2019-2020

  In de keuze-uren kunnen leerlingen nu een keuze maken uit volgend optioneel gedeelte:

  Vak Aantal lesuren per week
  LATIJN + STEM* 4 + 1
  LATIJN + TAAL
  4 + 1
  STEM*
  Stemwetenschappen met een klemtoon op extra natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en ICT-vaardigheden.
  3
  STEAM*
  Stemwetenschappen met een artistieke blik. Projectmatig werk, met extra oog voor ontwerp en design. Wekelijks project artistieke opvoeding.
  3
  SPORTPRO
  Topsport**
  Gymnastiek of schermen
  8
  SPORTPRO
  Topsport**
  Voetbal meisjes**
  6
  SPORTPRO
  Voetbal***
  6
  * Bij de keuze voor STEM of STEAM is het zo dat de STEM-vakken in het basispakket op
  verschillende momenten in het schooljaar, projectmatig samen zullen werken, zodat een echte
  STEM-didactiek ervoor kan zorgen dat de samenhang van het leren wordt versterkt. Leerlingen in de optie STEM of STEAM hebben een extra lesuur lichamelijke opvoeding per week.
  ** topsport (voetbal meisjes) - enkel voor leerlingen met een topsportstatuut van de
  overeenkomstige federatie
  *** voetbal jongens/meisjes - je neemt deel aan een instaptest / je dient lid zijn van een
  KBVB club
 • 2A - basispakket 2019-2020 - 26u

  De leerlingen van het tweede leerjaar hebben 32 lesuren per week; daarvan zijn er 26 uren gemeenschappelijk:

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 3
  Engels 2
  geschiedenis 2
  aardrijkskunde 1
  wiskunde 4
  natuurwetenschappen 2
  plastische opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding* 2
  techniek 2
  *niet voor de optie topsport
 • 2A - studiekeuzes 2019-2020 - 6u

  Na het eerste leerjaar wordt reeds een niet-bindende keuze gemaakt, in onze school namelijk de opties Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en topsport.

  Zes lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Optie Bestaat uit Aantal lesuren per week
  Latijn Latijn
  wetenschappelijk werk
  4
  2
  Latijn - Grieks
  Latijn
  Grieks
  4
  2
  Moderne wetenschappen
  (met taalsteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  2

  Moderne wetenschappen
  (met sport)

  wetenschappelijk werk
  economie
  sportactiviteit
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en wiskundesteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  wiskundesteun
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met wiskundesteun en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  wiskundesteun
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT*)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en dactylografie)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  dactylografie
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met voetbal)
  wetenschappelijk werk
  economie
  seminarie voetbal
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met artistieke opvoeding)
  wetenschappelijk werk
  economie
  artistieke opvoeding
  2
  2
  2
  Topsport Topsport
  6u optioneel + 2u L.O.

  8

  * indien in het eerste leerjaar reeds ICT gevolgd werd is dit een voordeel, maar geen noodzaak