Lessentabel 2022-2023 - update

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

Lessentabel 1A - 2022-2023
In het eerste leerjaar A bestaat het basispakket uit 27 lesuren en bevinden zich 5 van de 32 lesuren per week in het keuzepakket.
 Binnen dat keuzepakket verzamelen wij een aantal vakken/cursussen die voor een stukje kunnen voorbereiden op een van de basisopties die kunnen worden gekozen in ons tweede leerjaar A. Toch is dat niet altijd een voorwaarde. Dat geldt eigenlijk enkel en vooral voor de optie Latijn, omdat het volgen van de basisoptie klassieke talen in 2A zonder reeds in 1A Latijn te hebben gevolgd, eigenlijk niet mogelijk is.

Lessentabel 2A - 2022-2023
In het tweede leerjaar A bestaat het basispakket uit 25 lesuren en horen 5 van de 32 lesuren per week tot een vast pakket in een te kiezen basisoptie. In het differentiatiepakket bevinden zich daar bovenop dan nog 2 lesuren. Op onze school bieden wij de basisopties klassieke talen, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie, STEM-wetenschappen, sport en topsport aan. Binnen die opties kan je een aantal specifieke keuzes maken. Vanaf het tweede leerjaar zit daar ook de optie bij om te kiezen voor een CLIL-variant van bepaalde vakken. Zo kan je een zaakvak in een moderne vreemde taal volgen. Een uitdagende keuze, goed voor je taalontwikkeling. In onze eerste graad is dat steeds in de Franse taal.

Blanco003

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

lostandfound 12
lostandfound 11
lostandfound 10
lostandfound 9
lostandfound 8
lostandfound 7
lostandfound 6
lostandfound 5
lostandfound 4
lostandfound 3
lostandfound 2
lostandfound 1

Schoolraad

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

Verkiezing schoolraad 01 april 2021

De verkiezingen voor de schoolraad zijn afgesloten.
Voor vragen en bemerkingen hieromtrent kan u steeds terecht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.
- Een beleidscel / pedagogische raad: een adviesorgaan dat zich buigt over beleidsmatige aangelegenheden, zowel de pedagogische als de praktisch- organisatorische aangelegenheden. De cel is samengesteld uit het personeel van onze school.
- De leerlingenraad : een representatie van de leerlingenpopulatie verkozen door en onder de leerlingen.
- Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.

Meer details vindt u het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden.

Onze schoolraad op heden

Leden van de schoolraad :
- Magalie Standaert, Tomas Van Trappen, Noortje Vermeulen
- Manuel Matthys (voorzitter), Carine Van Draege en Meryem Akin
- Benjamin Biebuyck en Sophie Forrez
- leerlingen van de leerlingenraad
- Bob Podevijn en Sophie Andres


Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.


Verder wordt er nog samengewerkt met :
° de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst
° externe zorgverleners – opvangcentra
° sportfederaties – stuurgroep topsport
° internaten

Studieaanbod

Gepost in Statisch

 • NEW - 1A - basispakket schooljaar 2019-2020 - 28u**

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 4/5
  Frans 3/4
  Engels 2
  geschiedenis 1
  aardrijkskunde 2
  wiskunde 4/5
  natuurwetenschappen 1
  artistieke opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding (niet voor de optie topsport) 2/3
  techniek 2
  studieatelier* 3/1

  * Voor elke leerling wordt aan het basispakket een uurtje studieatelier toegevoegd. (27 + 1)
  In het eerste semester wordt dit vanaf 2019 uitgebreid tot 3 lesuren in het
  eerste semester.
  ** In het schooljaar 2019-2020 wordt met de start van de modernisering van het secundair
  onderwijs een lichte aanpassing aan de lessentabellen doorgevoerd. De klemtoon van de
  modernisering ligt voor onze school op de aangepaste leerdoelen (en gekoppelde inhouden)
  en op een enigszins gewijzigde aanpak en didactiek. Daarbij is er bijzonder veel aandacht voor
  volgende krachtlijnen: 1° samenhang in het leren en 2° eigenaarschap van het leren.
 • NEW - 1A - studiekeuzes schooljaar 2019-2020

  In de keuze-uren kunnen leerlingen nu een keuze maken uit volgend optioneel gedeelte:

  Vak Aantal lesuren per week
  LATIJN + STEM* 4 + 1
  LATIJN + TAAL
  4 + 1
  STEM*
  Stemwetenschappen met een klemtoon op extra natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en ICT-vaardigheden.
  3
  STEAM*
  Stemwetenschappen met een artistieke blik. Projectmatig werk, met extra oog voor ontwerp en design. Wekelijks project artistieke opvoeding.
  3
  SPORTPRO
  Topsport**
  Gymnastiek of schermen
  8
  SPORTPRO
  Topsport**
  Voetbal meisjes**
  6
  SPORTPRO
  Voetbal***
  6
  * Bij de keuze voor STEM of STEAM is het zo dat de STEM-vakken in het basispakket op
  verschillende momenten in het schooljaar, projectmatig samen zullen werken, zodat een echte
  STEM-didactiek ervoor kan zorgen dat de samenhang van het leren wordt versterkt. Leerlingen in de optie STEM of STEAM hebben een extra lesuur lichamelijke opvoeding per week.
  ** topsport (voetbal meisjes) - enkel voor leerlingen met een topsportstatuut van de
  overeenkomstige federatie
  *** voetbal jongens/meisjes - je neemt deel aan een instaptest / je dient lid zijn van een
  KBVB club
 • 2A - basispakket 2019-2020 - 26u

  De leerlingen van het tweede leerjaar hebben 32 lesuren per week; daarvan zijn er 26 uren gemeenschappelijk:

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 3
  Engels 2
  geschiedenis 2
  aardrijkskunde 1
  wiskunde 4
  natuurwetenschappen 2
  plastische opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding* 2
  techniek 2
  *niet voor de optie topsport
 • 2A - studiekeuzes 2019-2020 - 6u

  Na het eerste leerjaar wordt reeds een niet-bindende keuze gemaakt, in onze school namelijk de opties Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en topsport.

  Zes lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Optie Bestaat uit Aantal lesuren per week
  Latijn Latijn
  wetenschappelijk werk
  4
  2
  Latijn - Grieks
  Latijn
  Grieks
  4
  2
  Moderne wetenschappen
  (met taalsteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  2

  Moderne wetenschappen
  (met sport)

  wetenschappelijk werk
  economie
  sportactiviteit
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en wiskundesteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  wiskundesteun
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met wiskundesteun en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  wiskundesteun
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT*)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en dactylografie)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  dactylografie
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met voetbal)
  wetenschappelijk werk
  economie
  seminarie voetbal
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met artistieke opvoeding)
  wetenschappelijk werk
  economie
  artistieke opvoeding
  2
  2
  2
  Topsport Topsport
  6u optioneel + 2u L.O.

  8

  * indien in het eerste leerjaar reeds ICT gevolgd werd is dit een voordeel, maar geen noodzaak

Meer artikelen...