Blanco003

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

lostandfound 12
lostandfound 11
lostandfound 10
lostandfound 9
lostandfound 8
lostandfound 7
lostandfound 6
lostandfound 5
lostandfound 4
lostandfound 3
lostandfound 2
lostandfound 1

Schoolraad

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Statisch

Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.
- Een beleidscel / pedagogische raad: een adviesorgaan dat zich buigt over beleidsmatige aangelegenheden, zowel de pedagogische als de praktisch- organisatorische aangelegenheden. De cel is samengesteld uit het personeel van onze school.
- De leerlingenraad : een representatie van de leerlingenpopulatie verkozen door en onder de leerlingen.
- Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad, het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden.

Onze schoolraad

Leden van de schoolraad :
- Sofie Andres, Magalie Standaert, Tomas Van Trappen
- Barbara Plasschaert, Peter Bruyneel, Benjamin Biebuyck
- Dirk Kelem, Pierre Bruyneel
- Rianne Lasseel (2MWh), Charlotte Fiems (2LAb)
- Hilde Kiekens, Bob Podevijn
- Deskundigen : veiligheid , onderwijskunde


Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.


Verder wordt er nog samengewerkt met :
° de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst
° externe zorgverleners – opvangcentra
° sportfederaties – stuurgroep topsport
° internaten

Studieaanbod

Gepost in Statisch

 • NEW - 1A - basispakket schooljaar 2019-2020 - 28u**

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 4/5
  Frans 3/4
  Engels 2
  geschiedenis 1
  aardrijkskunde 2
  wiskunde 4/5
  natuurwetenschappen 1
  artistieke opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding (niet voor de optie topsport) 2/3
  techniek 2
  studieatelier* 3/1

  * Voor elke leerling wordt aan het basispakket een uurtje studieatelier toegevoegd. (27 + 1)
  In het eerste semester wordt dit vanaf 2019 uitgebreid tot 3 lesuren in het
  eerste semester.
  ** In het schooljaar 2019-2020 wordt met de start van de modernisering van het secundair
  onderwijs een lichte aanpassing aan de lessentabellen doorgevoerd. De klemtoon van de
  modernisering ligt voor onze school op de aangepaste leerdoelen (en gekoppelde inhouden)
  en op een enigszins gewijzigde aanpak en didactiek. Daarbij is er bijzonder veel aandacht voor
  volgende krachtlijnen: 1° samenhang in het leren en 2° eigenaarschap van het leren.
 • NEW - 1A - studiekeuzes schooljaar 2019-2020

  In de keuze-uren kunnen leerlingen nu een keuze maken uit volgend optioneel gedeelte:

  Vak Aantal lesuren per week
  LATIJN + STEM* 4 + 1
  LATIJN + TAAL
  4 + 1
  STEM*
  Stemwetenschappen met een klemtoon op extra natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en ICT-vaardigheden.
  3
  STEAM*
  Stemwetenschappen met een artistieke blik. Projectmatig werk, met extra oog voor ontwerp en design. Wekelijks project artistieke opvoeding.
  3
  SPORTPRO
  Topsport**
  Gymnastiek of schermen
  8
  SPORTPRO
  Topsport**
  Voetbal meisjes**
  6
  SPORTPRO
  Voetbal***
  6
  * Bij de keuze voor STEM of STEAM is het zo dat de STEM-vakken in het basispakket op
  verschillende momenten in het schooljaar, projectmatig samen zullen werken, zodat een echte
  STEM-didactiek ervoor kan zorgen dat de samenhang van het leren wordt versterkt. Leerlingen in de optie STEM of STEAM hebben een extra lesuur lichamelijke opvoeding per week.
  ** topsport (voetbal meisjes) - enkel voor leerlingen met een topsportstatuut van de
  overeenkomstige federatie
  *** voetbal jongens/meisjes - je neemt deel aan een instaptest / je dient lid zijn van een
  KBVB club
 • 2A - basispakket 2019-2020 - 26u

  De leerlingen van het tweede leerjaar hebben 32 lesuren per week; daarvan zijn er 26 uren gemeenschappelijk:

  Vak Aantal lesuren per week
  levensbeschouwelijke vakken 2
  Nederlands 5
  Frans 3
  Engels 2
  geschiedenis 2
  aardrijkskunde 1
  wiskunde 4
  natuurwetenschappen 2
  plastische opvoeding 1
  lichamelijke opvoeding* 2
  techniek 2
  *niet voor de optie topsport
 • 2A - studiekeuzes 2019-2020 - 6u

  Na het eerste leerjaar wordt reeds een niet-bindende keuze gemaakt, in onze school namelijk de opties Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en topsport.

  Zes lesuren zijn uit volgend optioneel gedeelte te kiezen:

  Optie Bestaat uit Aantal lesuren per week
  Latijn Latijn
  wetenschappelijk werk
  4
  2
  Latijn - Grieks
  Latijn
  Grieks
  4
  2
  Moderne wetenschappen
  (met taalsteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  Nederlands (taalsteun)
  2
  2
  2

  Moderne wetenschappen
  (met sport)

  wetenschappelijk werk
  economie
  sportactiviteit
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en wiskundesteun)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  wiskundesteun
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met wiskundesteun en ondersteuning Frans)
  wetenschappelijk werk
  economie
  wiskundesteun
  ondersteuning Frans
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met ICT*)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met ICT en dactylografie)
  wetenschappelijk werk
  economie
  ICT
  dactylografie
  2
  2
  1
  1
  Moderne wetenschappen
  (met voetbal)
  wetenschappelijk werk
  economie
  seminarie voetbal
  2
  2
  2
  Moderne wetenschappen
  (met artistieke opvoeding)
  wetenschappelijk werk
  economie
  artistieke opvoeding
  2
  2
  2
  Topsport Topsport
  6u optioneel + 2u L.O.

  8

  * indien in het eerste leerjaar reeds ICT gevolgd werd is dit een voordeel, maar geen noodzaak

GO! middenschool Voskenslaan | MIJN SCHOOL, MIJN KEUZE, MIJN TOEKOMST!

Onze school staat garant voor hoogstaand onderwijs en schenkt ruime aandacht aan een degelijk opvoedkundig project dat wij samen met de ouders willen realiseren. Onze school staat ook bekend voor de talrijke faciliteiten om onze leerlingen een onvergetelijke tijd te laten beleven. U en uw kinderen zijn bij ons van harte welkom!

Massembre85
Massembre84
Massembre80
Massembre77
Massembre76
Massembre73
Massembre72
Massembre70
Massembre69
Massembre68
Massembre67
Massembre64
Massembre62
Massembre59
Massembre58
Massembre55
Massembre50
Massembre49
Massembre48
Massembre47
Massembre46
Massembre45
Massembre44
Massembre43
Massembre42
Massembre41
Massembre39
Massembre38
Massembre37
Massembre36
Massembre35
Massembre34
Massembre33
Massembre32
Massembre31
Massembre30
Massembre29
Massembre28
Massembre27
Massembre26
Massembre25
Massembre24
Massembre23
Massembre22
Massembre21
Massembre20
Massembre19
Massembre18
Massembre17
Massembre16
Massembre15
Massembre14
Massembre13
Massembre12
Massembre11
Massembre10
Massembre9
Massembre8
Massembre7
Massembre6
Massembre5
Massembre3
Massembre2
Massembre1
Massembre 127
Massembre 126
Massembre 125
Massembre 124
Massembre 123
Massembre 122
Massembre 121
Massembre 120
Massembre 119
Massembre 115
Massembre 114
Massembre 113
Massembre 112
Massembre 111
Massembre 105
Massembre 104
Massembre 100
Massembre 96
Massembre 95
Massembre 93
Massembre 92
Massembre 91
Massembre 90
Massembre 88
Massembre 86
Massembre 84
Massembre 83
Massembre 82
Massembre 81
Massembre 78
Massembre 61
Massembre 60
Massembre 59
Massembre 58
Massembre 57
Massembre 56
Massembre 53
Massembre 52
Massembre 47
Massembre 40
Massembre 39
Massembre 35
Massembre 32
Massembre 29
Massembre 27
Massembre 26
Massembre 24
Massembre 23
Massembre 20
Massembre 19
Massembre 18
Massembre 16
Massembre 14
Massembre 13
Massembre 10
Massembre 6
Massembre 3
Massembre 1

Meer artikelen...