Schoolkosten

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Schoolkosten, materiaal, restaurant

Algemeen

Studeren aan het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is gratis. Er wordt dus geen inschrijvings- of schoolgeld gevraagd.
Wel moet de leerling rekening houden met enkele onkosten, die we zo laag mogelijk trachten te houden.
Na overleg binnen de schoolraad bepalen de inrichtende machten de lijst van bijdragen die aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend. Deze regeling wordt schriftelijk aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen meegedeeld.

Dankzij een “service” van de VZW SOMIVO kunnen volgende zaken gehuurd of aangekocht worden:

1. Gehuurd

- de persoonlijke kluisjes (niet verplicht: €25 huur + €7  aankoop hangslotje)

2. Aangekocht

- leerwerkboeken (de leerlingen schrijven er immers in en dus zijn ze slechts éénmalig bruikbaar)
- de schoolagenda
- het T-shirt voor de lessen L.O.
- fotokopieën
- materiaal voor het vak techniek
- tekenblok voor het vak plastische opvoeding
- vakgebonden tijdschriften (bv. ‘Prik’ voor het vak niet-confessionele zedenleer)
- leerlingenkaart
- …

Graag een melding indien u niet ingaat op ons aanbod. Het spreekt vanzelf dat er van de vooropgestelde lijst met boeken en werkschriften niet kan worden afgeweken.
In de loop van het schooljaar zijn er bovendien voor elke klas één of meer buitenschoolse activiteiten voorzien. De inhoud ervan sluit steeds aan bij het leerprogramma. Deelnemen is dan ook vanzelfsprekend (zie schoolreglement).
Uiteraard proberen we ook die kosten zo laag mogelijk te houden. Bij problemen met betaling kunnen ouders steeds contact opnemen met de directie.

Kostenraming:

Om voor u als ouder een zekere inschatting wat betreft de kosten gedurende een schooljaar, maken we een kostenraming. We willen beklemtonen dat het hier om een (vrij nauwkeurige) raming gaat en dat een aantal van de erin opgenomen items toch soms aan niet te voorspellen schommeling onderhevig zijn. De uiteindelijke schoolfactuur kan op die manier nog enigszins afwijken van deze ramingen.

Kostenraming 1A 2017-18

Kostenraming 2A - 2017-18