Infoavond inschrijvingen 1A - schooljaar 2022-2023

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Inschrijven

We nodigen u graag uit op onze eerste infoavond voor ouders van een kind dat wil inschrijven voor 1A in het schooljaar 2022-2023.
Deze vindt plaats op 3 februari 2022 - 19.00u

U krijgt er een uiteenzetting over de organisatie van het secundair onderwijs en de belangrijke positie die de middenschool (eerste graad) daarin heeft.
De nadruk ligt daarbij op de overgang die leerlingen maken van de basisschool naar de middenschool. De directie geeft persoonlijk uitleg over onze school en haar troeven. Een aantal collega's zijn die avond ook aanwezig om online te antwoorden op mogelijk nog onbeantwoorde vragen.
We trekken ook graag tijd uit om u de digitale aanmeldingsprocedure binnen het Gentse LOP uit de doeken te doen en het belang daarvan voor de aanmelding van uw kind.

Onder het voorbehoud dat de veiligheidsmaatregelen dat toelaten, zullen we de infomomenten fysiek op school proberen te organiseren. Als dat toch niet zou kunnen, zullen we schakelen naar een online alternatief. Inschrijven is in dat verband wel noodzakelijk. Wees zo vriendelijk deze info te verspreiden aan mogelijke geïnteresseerden.

Intekenen voor een van deze avond kan via volgend formulier: http://msvos.be/infoavond