Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 @MSVoskenslaan - procedure

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Inschrijven

Inschrijvingsprocedure

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2020-2021 online aanmelden via een gezamenlijk systeem voor de Gentse secundaire scholen, uitgewerkt door het Gentse LOP (lokaal overlegplatform).
Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving. Deze digitale procedure wordt onder meer in het leven geroepen om te vermijden dat ouders zich dienen op te stellen in lange en oncomfortabele wachtrijen op de scholen en om een objectieve en eerlijke inschrijvingspolitiek te kunnen voeren met gelijke kansen voor ieder kind om zich bij de school van zijn/haar keuze in te schrijven.

Objectieve aanmeldingsprocedure

Ouders melden hun kind aan via de website onder het beheer van het lokaal overlegplatform (LOP) Gent: meldjeaansecundair.gent.be. Deze procedure geldt op die manier objectief en zonder uitzondering voor elke Gentse secundaire school.

De aanmeldingsperiode voor het het schooljaar 2020-2021 start op 23 maart 2020 om 12u00 en loopt tot en met 22 april 2020, opnieuw 12u00.

Via deze procedure wordt ingeval een capaciteitsproblematiek optreedt voor de school (=meer aanvragen voor inschrijving dan er plaatsen voorhanden zijn) een ticket toegekend. Indien u voor uw zoon/dochter een aanmeldingsticket krijgt toegewezen voor onze school, kan u vanaf 04 mei 2020 (bekendmaking van de tickets) via onze website www.msvoskenslaan.be een reservatie maken om dat ticket te komen omzetten in een geldige inschrijving op GO! middenschool Voskenslaan. Wanneer u evenwel graag inschrijft, maar in eerste instantie op een eventuele wachtlijst belandt, leert de ervaring van de voorbije schooljaren ons, dat dit daarom niet onmiddellijk betekent dat een inschrijving per definitie onmogelijk wordt. We merken op dat (soms grote verschuivingen) er alsnog voor zorgen dat veel van de leerlingen die eerst op een wachtlijst staan, na verloop van tijd toch nog kunnen inschrijven. Het is dus zeker belangrijk niet te snel op te geven of de hoop te verliezen als uw zoon of dochter niet direct een ticket krijgt toegewezen.

Vrij inschrijven is na deze aanmeldingsperiode nog steeds mogelijk, maar u loopt dan evenwel het risico geconfronteerd te worden met een afdelingsjaar 1A dat reeds volzet is. Voor Middenschool Voskenslaan is het daarom absoluut noodzakelijk van de aanmeldingsprocedure zoals hierboven beschreven gebruik te maken.

Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel wordt vervangen door een voorrangsrecht

Er is geen voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen meer, wel een voorrangsrecht. De aanmelding gebeurt namelijk ook gewoon via de digitale aanmeldingsprocedure van het LOP, de rechtstreekse inschrijving op hetzelfde moment als alle andere inschrijvingen. Het voorrangsrecht zelf blijft dus wel bewaard, maar de inschrijving moet na de aanmeldingsprocedure ook tijdig gebeuren. Deze voorrang is wettelijk vastgelegd en als dusdanig afdwingbaar, maar beperkt tot volgende leerlingen:

- broers en zussen van leerlingen op de Middenschool (eerste graad secundair) of op het Atheneum (tweede en derde graad secundair) Voskenslaan
- kinderen van personeelsleden van de Middenschool of het Atheneum Voskenslaan

OPGELET:
- de voorrang geldt dus niet voor leerlingen uit basisschool Voskenslaan of voor de kinderen van het personeel van basisschool Voskenslaan. Ook zij dienen zich binnen de aanmeldingsperiode via de website van het LOP digitaal aan te melden, maar jammer genoeg geldt geen voorrang.

Welke criteria worden gebruikt

Bij het toekennen van een inschrijvingsticket voor de school, wordt enkel rekening gehouden met het criterium voorkeursschool. Gezien de situatie moeten wij ouders aanbevelen naast de keuze voor onze school nog één of meerdere andere scholen aan te duiden welke hun voorkeur wegdragen. Het is daarbij dus wel belangrijk bovenaan de school van uw hoogste voorkeur aan te geven en niet te vlug op te geven, ook na een eventueel mislopen van een ticket voor die eerste keuze. In de weken die volgen, met de effectieve inschrijvingen, zijn nog heel veel en soms grote verschuivingen mogelijk, afgaand op onze ervaring van de voorbije schooljaren. We herhalen dat het dus zeker geen slecht idee is geduld te hebben. Vaak wordt een inschrijving, ook voor wie hoog op een wachtlijst staat, toch nog mogelijk. Daarover proberen we u als school, doorheen die procedure, telkens zelf zo correct mogelijk te informeren.

Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen bij al hun voorkeursscholen op de lijst geplaatst. Bij een overschrijden van de door de school vastgelegde maximumcapaciteit, speelt enkel en eerst de factor toeval. De leerlingen worden in dat geval in willekeurige volgorde per schoollijst geordend. Na deze ordening behoudt elke leerling wel telkens de school met de meest gunstige (hoogste) ordening.

Aanvullend:
- er worden geen andere criteria in rekening gebracht.
- de tijd van aanmelding heeft geen belang, zolang men binnen de afgebakende periode voor aanmelding blijft. Het maakt met andere woorden niet uit of men zijn kind als eerste of als laatste digitaal aanmeldt.
- wie wil aanmelden voor de voetbaloptie, dient zijn zoon/dochter vooraf deel te laten nemen aan de instaptesten voor deze optie. Dat kan via http://msvos.be/voetbal
- ouders die meerdere kinderen willen inschrijven, kunnen deze in het digitale systeem aan elkaar koppelen zodat zij op één en dezelfde school terecht kunnen, maar moeten er rekening mee houden dat een dergelijke koppeling de kansen op toewijzing van een ticket voor een welbepaalde school eerder net iets kleiner maakt.
- na de aanmeldingsprocedure wordt iedere deelnemer door het LOP op de hoogte gebracht van de school die aan hem/haar werd toegewezen.
- met dit "ticket" (en enkel met zo'n ticket) kan men zich dan bij de school in kwestie aanmelden voor inschrijving - hierbij zal het belangrijk zijn uit te zoeken op welke manier de verschillende scholen dit organiseren. Voor Middenschool Voskenslaan zal dit eigenlijke inschrijvingsmoment op 6 mei plaatsvinden, in de namiddag. Om organisatorisch vlot te werken, zal u een inschrijvingsmoment kunnen reserveren via onze website. Op die manier beperken we de wachttijd en zorgen we voor een vlot verloop.
OPGELET: Het door een toegekend ticket verworven inschrijvingsrecht vervalt niet onmiddellijk, maar moet wel binnen een redelijke termijn worden verzilverd.
- deze digitale aanmeldingsprocedure geldt enkel voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar secundair (middelbaar) onderwijs (1A of 1B). Voor leerlingen (van buiten onze school) die wensen in te schrijven in ons 2de leerjaar A, moet voorlopig nog het vastleggen van de maximumcapaciteit voor komend schooljaar worden afgewacht en ligt de mogelijke start van de inschrijvingen op 20 april 2019. Hiervoor kan u zich rechtstreeks aanmelden vanaf die datum via een afspraak met ons secretariaat op 09/240.00.57
- meer informatie en een FAQ pagina is te vinden op de aanmeldingswebsite van het LOP.

Extra informatie

Extra informatie over deze nieuwe procedure zal telkens op deze pagina worden gepubliceerd, naarmate zij ook ons bereikt.

Vragen kan u steeds stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op ons secretariaat via 09/2400057

Belangrijke data

1° - infoavond - 4 februari 2020: http://msvos.be/infoavond
2° - opendeurdag (met extra infosessie) - 07 maart 2020 - http://msvos.be/opendeurdag
3° - inschrijvingsdag (met reservatie): woensdagnamiddag - 06 mei 2020 op verplichte reservatie - reservatiesysteem wordt op 04 mei 2020 geactiveerd via deze website
4° - instaptesten voetbaloptie: https://msvos.be/voetbal
5° - deze inschrijvingsprocedure verspreiden: http://msvos.be/inschrijvingsprocedure