Inschrijven voor schooljaar 2018-2019 - procedure Middenschool Voskenslaan

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Inschrijven

Nieuwe inschrijvingsprocedure

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2018-2019 online aanmelden via een gezamenlijk systeem voor de Gentse secundaire scholen.
Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving. Deze digitale procedure wordt onder meer in het leven geroepen om te vermijden dat ouders zich dienen op te stellen in lange en oncomfortabele wachtrijen op de scholen en om een objectieve en eerlijke inschrijvingspolitiek te kunnen voeren met gelijke kansen voor ieder kind om zich bij de school van zijn/haar keuze in te schrijven.

Objectieve aanmeldingsprocedure

Ouders melden hun kind aan via de website onder het beheer van het lokaal overlegplatform (LOP) Gent: meldjeaansecundair.gent.be. Deze procedure geldt op die manier objectief en zonder uitzondering voor elke Gentse secundaire school.

De aanmeldingsperiode loopt voor het schooljaar 2018-2019 van 2 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018.
Vanaf 5 maart 2018 is deze procedure achter de rug en kan er in theorie rechtstreeks op de school worden ingeschreven. U loopt dan evenwel het risico geconfronteerd te worden met een afdelingsjaar 1A dat reeds volzet is. Voor Middenschool Voskenslaan is het absoluut noodzakelijk van de aanmeldingsprocedure zoals hierboven beschreven gebruik te maken. De voorbije schooljaren was onze school voor 1A en 2A volledig volzet.

Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel

Er is een voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen van maandag 8 januari 2018 uiterlijk t.e.m. vrijdag 26 januari 2018. Dit gebeurt niet via de aanmeldingsprocedure, maar door rechtstreekse inschrijving op de school zelf.
Deze voorrang is wettelijk vastgelegd en als dusdanig afdwingbaar, maar beperkt tot volgende leerlingen:

- broers en zussen van leerlingen op de Middenschool (eerste graad secundair) of op het Atheneum (tweede en derde graad secundair) Voskenslaan
- kinderen van personeelsleden van de Middenschool of het Atheneum Voskenslaan

OPGELET:
- na 26 januari kan deze voorrang op geen enkele manier meer worden toegekend en is men verplicht de digitale aanmeldingsprocedure via meldjeaansecundair.gent.be te volgen.
- de voorrang geldt dus niet voor leerlingen uit basisschool Voskenslaan of voor de kinderen van het personeel van basisschool Voskenslaan. Ook zij dienen zich binnen de aanmeldingsperiode via de website van het LOP digitaal aan te melden.

Welke criteria worden gebruikt

Bij het toekennen van een inschrijvingsticket voor de school, wordt enkel rekening gehouden met het criterium voorkeursschool. Gezien de situatie (Middenschool Voskenslaan is reeds twee jaar op rij volzet, met vrij omvangrijke wachtrijen) moeten wij ouders aanbevelen naast de keuze voor onze school nog één of meerdere andere scholen aan te duiden welke hun voorkeur wegdragen. Het is daarbij wel belangrijk bovenaan de school van uw hoogste voorkeur aan te geven.
Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen bij al hun voorkeursscholen op de lijst geplaatst. Bij een overschrijden van de door de school vastgelegde maximumcapaciteit, speelt enkel de factor toeval. De leerlingen worden in dat geval in willekeurige volgorde per schoollijst geordend. Na deze ordening behoudt elke leerling wel telkens de school met de meest gunstige (hoogste) ordening.

Aanvullend:
- er worden geen andere criteria in rekening gebracht.
- de tijd van aanmelding heeft geen belang, zolang men binnen de afgebakende periode voor aanmelding blijft. Het maakt met andere woorden niet uit of men zijn kind als eerste of als laatste digitaal aanmeldt.
- ouders die meerdere kinderen willen inschrijven, kunnen deze in het digitale systeem aan elkaar koppelen zodat zij op één en dezelfde school terecht kunnen, maar moeten er rekening mee houden dat een dergelijke koppeling de kansen op toewijzing van een ticket voor een welbepaalde school eerder net iets kleiner maakt.
- na de aanmeldingsprocedure wordt iedere deelnemer door het LOP op de hoogte gebracht van de school die aan hem/haar werd toegewezen.
- met dit "ticket" (en enkel met zo'n ticket) kan men zich dan bij de school in kwestie aanmelden voor inschrijving - hierbij zal het belangrijk zijn uit te zoeken op welke manier de verschillende scholen dit organiseren. Voor Middenschool Voskenslaan zal dit eigenlijke inschrijvingsmoment tot nader order en zoals op onze schoolkalender aangegeven plaatsvinden op 10 maart 2018. Het door een toegekend ticket verworven inschrijvingsrecht vervalt hoe dan ook niet onmiddellijk, maar moet wel binnen een redelijke termijn worden verzilverd.
- deze digitale aanmeldingsprocedure geldt enkel voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar secundair (middelbaar) onderwijs (1A of 1B). Voor leerlingen (van buiten onze school) die wensen in te schrijven in ons 2de leerjaar A, moet voorlopig nog het vastleggen van de maximumcapaciteit voor komend schooljaar worden afgewacht en ligt de mogelijke start van de inschrijvingen op een later moment.
- meer informatie en een FAQ pagina is te vinden op de aanmeldingswebsite van het LOP.

Extra informatie

Extra informatie over deze nieuwe procedure zal telkens op deze pagina worden gepubliceerd, naarmate zij ook ons bereikt.

Vragen kan u steeds stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op ons secretariaat via 09/2400057

Belangrijke data

infoavond - 1 februari 2018: http://msvos.be/1februari18
i
nschrijvingsvoormiddag (met reservatie): 10 maart 2018 - systeem actief vanaf 3 maart 2018 op deze website
opendeurdag - 21 april 2018: http://msvos.be/21april18
s
nuffelstages: http://msvos.be/snuffelstages