Schoolreglement en AUP's

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Afspraken

Schoolreglement

In het schoolreglement vindt u alles over het dagelijks leven op onze school, over het onderwijs dat wij aanbieden, over de rechten en plichten van de leerlingen,...

Het document kan u hier raadplegen.

ICT & Acceptable Use Policy's (AUP)

De Middenschool biedt aan de leerlingen onder meer een persoonlijke toegang tot het schoolnetwerk, het gebruik van moderne computer en multi-mediale apparatuur, een persoonlijk e-mailadres en login voor de online leeromgeving VosLO. Om een correct en veilig gebruik van al bovenstaande na te streven, moeten de leerlingen en hun ouders de volgende Acceptable Use Policy's onderschrijven:

Acceptable Use Policy - Studentennetwerk
Gebruik van elektronische toestellen
Internet Safety Policy