De eerste schooldag #joepie! - wat kan je verwachten? #good2know (2)

Geschreven door Bob Podevijn. Gepost in Laatste nieuws

De start van het nieuwe schooljaar komt dichterbij en wij maken ons op om daar samen met al onze (nieuwe) leerlingen een leerrijk en boeiend jaar van te maken. Daarom alvast volgende mededelingen en richtlijnen om goed voorbereid aan de meet te komen.

1.  Hervatting van de lessen – start schooljaar 2019-2020

De schooldag start voor de eerstejaars en alle nieuwe tweedejaars op maandag 2 september 2018 om 8.15u, voor de tweedejaars om 09.30u en eindigt voor iedereen om 15u20.

Eerste schooldag

    De eerste schooldag dienen de leerlingen het volgende mee te brengen:

  • schooltas – indien een nieuwe schooltas moet worden aangekocht, raden wij aan er een te kopen die op de rug kan gedragen worden;

  • eventueel een stevige extra draagtas (voor het meenemen van de schoolboeken)

  • schrijfgerei en papier (enkele bladen om nota te nemen);

  • laatste getuigschrift, rapport, attest en identiteitskaart (indien deze nog niet werden aangeboden bij inschrijving – enkel voor eerstejaars en nieuwe tweedejaars).

Op weg naar school

In het kader van verzekering is het van belang dat uw kind voor en na schooltijd de kortste weg naar huis neemt. Op de website van de school vindt u een omgevingsplan dat u best even vooraf met uw kind bekijkt om de veiligste route naar school uit te tekenen. Wie met de fiets naar school komt, plaatst zijn fiets in de fietsenstalling naast onze turnzaal, op de hoek van onze speelplaats. Voor wie met de wagen wordt afgezet, is de veiligste plaats om dat te doen de parking van Hogent (campus Schoonmeersen) waar een kiss & ride zone is voorzien. Hier vertrekt een voetweg die tussen de sportvelden naar onze gebouwen leidt. Houdt u er rekening mee, in het belang van de veiligheid van al onze leerlingen, dat de voorzijde van onze campus op de Voskenslaan niet geschikt is voor het afzetten van uw kind? Het is er ’s morgens erg druk en parkeren/stationeren is er eigenlijk niet mogelijk en bovendien verboden.

Eten op school en andere praktische aangelegenheden

 

Het middagmaal wordt genuttigd in ons schoolrestaurant, waar uw kind vanaf de eerste schooldag een keuze kan maken uit :

- een warme dagschotel – met of zonder soep en/of dessert (Belangrijk: vanaf dit schooljaar vast te reserveren voor een volledig semester, op ma, di, do, en vrij. Te reserveren via welkomstbundel eerste schooldag.)
- een vegetarische schotel (idem – vast te reserveren voor volledig semester)

- een salad- en pastabar
- een broodjesassortiment (aanbod steeds met groenten) - waters 

Er kan natuurlijk ook een eigen lunchpakket verbruikt worden.

De registratie van de aankopen van uw zoon of dochter gebeurt aan de kassa in het restaurant met zijn of haar leerlingenkaart. Maandelijks worden deze aankopen afgerekend en u via e-mail op factuur aangeleverd. Gezien de leerlingenkaart op die manier als betaalmiddel fungeert, is enkel het persoonlijk gebruik ervan aan de leerlingen toegestaan en is het ook belangrijk dat u hier met uw kind duidelijke afspraken rond maakt. Op de eerste schooldag krijgt uw kind een welkomstbundeltje mee waarin u een reeks documenten terugvindt met dergelijke praktische informatie. We vragen u dit grondig te lezen en in sommige gevallen te handtekenen voor akkoord.

2.  Avondstudie

Uw kind kan ook reeds de eerste schooldag in de avondstudie blijven tot 17u00. In verband met de organisatie hiervan krijgt u bij het begin van het schooljaar meer informatie en een specifiek invulformulier.

3.  Schoolboeken

Leerwerkboeken die door de leerling ingevuld worden, worden globaal besteld. Alle schoolboeken liggen op die manier voor elk van onze leerlingen klaar op de eerste schooldag. U hoeft dus zeker niet zelf op zoek te gaan. De kostprijs van deze leerwerkboeken wordt samen met andere schoolkosten gefactureerd.

Dit is een service die u wordt aangeboden door vzw SOMIVO. Indien u echter de nodige boeken en werkschriften langs een andere weg wenst aan te schaffen, verzoeken wij u vriendelijk ons het boekenpakket per kerende terug te bezorgen. Een schoolagenda maakt deel uit van het standaard boekenpakket.

4.  Vakgebonden leermateriaal

In de klas

De vakleerkrachten zullen bij de start van het schooljaar elk voor hun vak inlichtingen geven en meedelen welk materiaal wordt aangekocht. Uiteraard krijgt u hiervoor de nodige tijd en hoeft u zich hier niet aan extreem specifieke benodigdheden te verwachten.

Lessen lichamelijke opvoeding

De leerlingen kopen een T-shirt met het logo van de school aan via vzw SOMIVO. Verder hebben ze een trainingsbroek en/of short nodig en sportschoenen (liefst met ‘indoor’-zolen).  Omwille van de hygiëne is het verplicht om na elke sportles andere kledij en schoenen aan te trekken.


Specifieke sportopties (voetbal of topsport)

De aankoop van de sportspecifieke uitrusting wordt bij het begin van het schooljaar via de overeenkomstige trainers geregeld.

5.   Studiebeurzen

De aanvraag van een studietoelage kan online gebeuren via de website

www.studietoelagen.be

6.  Abonnementen

Bus- en treinabonnementen kunnen rechtstreeks bij de betrokken maatschappijen aangevraagd worden. U heeft hiervoor geen documenten van de school nodig. 
Indien een bevestiging van inschrijving wordt gevraagd, kan u die documenten indienen op ons leerlingensecretariaat. 

 

7. Contact ouders-school

Op geregelde tijdstippen zullen contactmomenten ingericht worden, waarop u met de directie, de leerkrachten, de leerlingenbegeleiding de schoolvorderingen van uw kind kan bespreken. Wij wensen echter te benadrukken dat u op ieder ogenblik – telkens wanneer u dit nodig mocht vinden – contact kan opnemen met de school (telefonisch, via e-mail of door langs te komen op school) om een afspraak te regelen met de directie, de leerlingbegeleiding, de klastitularis of een andere leerkracht. Problemen zijn er om opgelost te worden, een openhartig gesprek tussen leerling, ouders en school kan immers heel wat onnodige moeilijkheden besparen. U begrijpt dat we er om organisatorische redenen wel op moeten staan dat u hiertoe steeds een afspraak maakt. 

 

8. Te verwachten / to do

We vragen graag ook uw aandacht voor de informatiebrief die u op een later moment, maar nog voor de start van het schooljaar zal ontvangen. 

De ouders van eerste jaars en tweedejaars, dit schooljaar nieuw op onze school, vragen we ook het formulier op http://msvos.be/extrazorg in te vullen, zou dat nog niet zijn gebeurd. Hiermee leren onze zorgcoördinatoren uw kind vast goed kennen, zodat we hem/haar zo goed als mogelijk kunnen begeleiden.

Dit document downloaden: Richtlijnen start schooljaar